טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
253.7964
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 336.80 336.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 36.37 36.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 36.48 36.48
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.25 1.25
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת ( עד 100 מ"ר ) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת ( מעל 100 מ"ר ) מ"ר 0.62 0.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 4.04 4.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי או בתחנת כח סולרית (מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.413 לוחות קולטי שמש במיתקן פוטו-וולטאי או בתחנת כח סולרית (עד 10,000 מ"ר ) מ"ר 1.31 1.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר בטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 336.80 336.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 67.36 67.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרות שונות מידע 4.44.1 מסירת מידע לכל חלקה יח 219.00 219.00
אגרות שונות מידע 4.44.2 2 חלקות בשטח קרקע רצוף יח' 351.00 351.00
אגרות שונות מידע 4.44.3 כל חלקה נוספת יח 110.00 110.00
אגרות שונות אגרות בניה 4.45.01 העברה בטאבו 193.00 193.00